Een professionele livestream tijdens je event? Neem contact op

Volmachten van leden

VVD

Als grootste partij in de tweede kamer, zijn we trotse partner van de VVD om het digitale stemproces efficient en veilig te laten verlopen. De afgelopen jaren zijn we vast aanwezig geweest bij partijcongressen en vergaderingen om het digitaal stemmen te faciliteren. Tijdens corona volledig online, inmiddels weer op verschillende locaties door Nederland.

Voor de VVD partijdagen en congressen wordt leden de mogelijkheid gegeven om andere leden een volmacht te verlenen bij eigen absentie. Door Walldo te koppelen aan de Legal Voting software, kunnen leden zich registreren voor een partijdag of congres, waar ze aan kunnen geven of ze wel of niet aanwezig zijn. Wanneer een lid aangeeft niet aanwezig te kunnen zijn, kan dit lid er voor kiezen een ander lid volmacht te geven. Met de verkregen volmacht kan deze persoon voor zowel zichzelf als het afwezige lid een stem uitbrengen.

Wanneer je als lid je ticket opent, wordt er onderaan getoond of, en van wie je een volmacht hebt gekregen.

In Legal Voting is naast het tabblad ‘stemmen’, ook het tabblad ‘evaluatie’ geactiveerd. Dit houdt in dat de leden meteen een evaluatie kunnen invullen. Met de verkregen input is aan de slag gegaan voor de komende partijdagen om deze nog beter te organiseren. 

Verder stemt de VVD digitaal tijdens verschillende partijcongressen en vergaderingen met Legal Voting. Het digitaal stemmen werkt eenvoudig via de beveiligde omgeving, die bereikt kan worden via telefoon, tablet of computer. Middels de moties geven de leden advies aan de VVD-fractie in de Tweede Kamer, Eerste Kamer, het Europees Parlement of aan het Hoofdbestuur.Meer informatie over:

Leden inchecken met QR code - bekijk hier hoe we dat doen bij de SGP

Complete congres app - bekijk hier hoe dat werkt voor de ChristenUnie

Efficient stemmen met Blokstemmingen - Bekijk hier hoe GroenLinks dit aanpakt